Prijzen en voorwaarden

Leest u de voorwaarden even rustig door en vraag eventueel informatie op. 

Zie hier onze informatie: Flyer 2020

Gefotografeerd wordt op afgesproken locaties*.

*Er zal worden geprobeerd zo min mogelijk te flitsen maar technisch zal het af en toe niet anders kunnen dan dat er flitslicht indirect wordt gebruikt.

Meer mogelijkheden:

 • Het naar eigen wens invullen van uw herinnering;
 • Moment van opbaring;
 • Moment van de verstrooiing van de as;
 • Moment van de condoleance bij de opbaring;
 • Foto’s in boekvorm;
 • De voorwaarden worden door u geaccepteerd zodra u informatie opvraagt. Bij het afnemen van u van deze dienstverlening bent u de opdrachtgever; Herinnering in Beeld** is de opdrachtnemer.

**Herinnering in Beeld is een onderdeel van De Nozem Fotografie  Amersfoort.

De opdrachtgever::

 • De opdrachtgever geeft aan de opdrachtnemer de opdracht een fotoreportage te maken voor door opdrachtgever en opdrachtnemer af te spreken onderwerp.
 • Opdrachtgever zal aan opdrachtnemer zo goed mogelijk omschrijven wat er van de opdrachtnemer wordt verwacht. In principe zal dit gebeuren in een persoonlijk gesprek.
 • De opdrachtgever zal na de ontvangst van de bevestigingsmail* van de opdracht, deze mail bevestigen met een akkoord voor de gegeven opdracht.

De opdrachtgever zal aan de opdrachtgever na ontvangst van de factuur, deze binnen 14 dagen betalen op de daarvoor bedoelde Bank of Giro. Betaling vindt plaats in Euro’s.

De opdrachtnemer:

 • De opdrachtnemer zich zo goed mogelijk kwijten van de door opdrachtgever beschreven taak. Opdrachtnemer zal de opdracht aan de opdrachtgever schriftelijk bevestigen per mail*.
 • De opdrachtnemer zal na het verwerken van de opdracht en het afleveren van de opdracht aan de opdrachtgever een factuur sturen aan de opdrachtgever met daarin genoemd de afgesproken prijs, welke door de opdrachtgever met de opdrachtnemer is overeengekomen.
 • De prijs is inclusief BTW. (KOR regeling)
 • De opdrachtnemer zal er voor zorgen dat het beeldmateriaal alleen wordt geleverd aan de opdrachtgever. Het is de opdrachtnemer toegestaan materiaal te gebruiken voor de promotie van de site van Herinnering in Beeld. Dit onder de voorwaarde dat er geen personen herkenbaar in beeld zullen verschijnen en dat niet herkenbaar zal zijn van welke opdracht er wordt gebruik gemaakt van gepubliceerde beelden. Dit tenzij anders wordt afgesproken.
 • Indien de opdrachtnemer ander materiaal wil gebruiken voor de promotie van de site van Herinnering in Beeld, dan zal dit uitsluitend gebeuren na toestemming van de opdrachtgever. Deze toestemming mag ten alle tijden weer (schriftelijk) worden ingetrokken waarna de opdrachtnemer het beeldmateriaal binnen redelijke termijn zal verwijderen van de site.
 • De opdrachtnemer zal de (bewerkte) foto’s aanleveren op een USB stick of via We Transfer in hoge resolutie.  Extra sticks zijn mogelijk. Het Nederlands recht is van toepassing op de voorwaarden van deze dienstverlening. 

  Note: Bij een afstand van meer dan 30 Km vanaf Amersfoort, zal een KM prijs extra worden berekend van € 0,21 per extra gereden Km. U kunt ervan uitgaan dat er ruimhartig wordt gerekend met deze afstand.

 

Terug Herinnering in Beeld

Download mogelijkheden: Flyer 2020

Download voorwaarden: Voorwaarden dienstverl. 2020

Reacties zijn gesloten.