Wetgeving privacy 2018 AVG

Wetgeving privacy 2018 AVG vanaf 25-05-2018 in werking

In het kader van de nieuwe wetgeving voor 2018 (AVG) heeft de Nozem Fotografie (tevens handelend met Herinnering in Beeld en Theaterfotograaf) privacy protocol vastgesteld. Met deze verklaring geeft de Nozem Fotografie zo transparant mogelijk weer wat er met eventueel verzamelde gegevens van u wordt gedaan, hoe ze worden bewaard en waarvoor ze worden gebruikt.

Privacy Verklaring.

Foto’s op de website
Al het beeldmateriaal van de Nozem Fotografie, Herinnering in Beeld, Theaterfotograaf, Facebookpagina’s van De Nozem Fotografie, Herinnering in Beeld en Theaterfotograaf als ook de persoonlijke Facebook pagina van Peter Putters die in het verlengde van de diverse hiervoor genoemde websites en of FB pagina’s zijn met toestemming van de personen herkenbaar in beeld, geplaatst.

Recht op verwijderen:
Mocht het zo zijn dat u vindt dat u NIET deze toestemming heeft gegeven dan verzoek ik u als De Nozem Fotografe Amersfoort direct een mail te sturen naar info@denozem.com. Er zal dan zo snel mogelijk worden gezorgd voor het verwijderen van het betreffende beeldmateriaal.

Andere gegevens
Andere gegevens dan het beeldmateriaal, zoals adressen, email adressen en of telefoonnummers welke herleidbaar zijn naar u als persoon, zullen met de grootste zorg digitaal worden bewaard. Op de computers in gebruik door de Nozem Fotografie Amersfoort, in de Cloud in een Backing Up systeem en op een aantal harde schijven als back up.
Ook hierbij geldt dat indien u dat wenst en de gegevens niet meer mogen worden bewaard, u ons een mailtje kunt sturen naar info@denozem.com. Gegevens zullen dan definitief worden verwijderd.

Vanaf heden
De Nozem Fotografie aan een ieder die wordt gefotografeerd toestemming vragen voor publicatie. We zijn helaas verplicht dit schriftelijk te doen en vast te leggen.
Indien er werk wordt verricht voor overkoepelende instanties, bedrijven , scholen en er wordt ter plaatse beeldmateriaal vastgelegd, zal de Nozem Fotografie Amersfoort deze genoemde contractanten vragen om de toestemming in het algemeen. De Nozem Fotografie Amersfoort gaat ervan uit dat genoemde instanties zelf ook een AVG protocol hebben en dit zodoende hebben afgekaart.
Mocht alsnog blijken dat bij een publicatie iemand niet in beeld wil worden vastgelegd, dan is een mailtje voldoende om een foto te doen laten verwijderen.

Nieuwsbrieven:
De verzamelde adressen (email) van de door ons gestuurde nieuwsbrieven kunnen door de geadresseerden per direct worden afgemeld. Hierna zal er geen mail meer richting u worden gestuurd. De aanwezige software zal in de websites of in de programma’s waarvandaan de nieuwsbrieven worden verstuurd het adres zelf wissen.
Mocht het zo zijn dat u ondanks uw afmelding toch nog mail ontvang, neemt u dan direct contact op en dan zullen we er alsnog alles aan doen de adresgegevens te vernietigen.

De Nozem Fotografie Amersfoort zal er alles aan doen gegevens en herkenbaar beeldmateriaal te beschermen. Pc’s zijn goed beveiligd evenals de diverse websites. (HTTPS). Beeldgegevens of andere privacy gevoelige gegevens zullen NOOIT met derden worden gedeeld. Ze zullen uitsluitend worden gebruikt voor de genoemde websites en of handelingen in het verlengde van de Nozem Fotografie Amersfoort.

De Nozem Fotografie Amersfoort werkt met de namen De Nozem, Herinnering in Beeld, Theaterfotograaf en heeft met deze namen ook drie websites. De websites maken geen gebruik van cookies.
www.denozem.com
www.herinneringinbeeld.eu
www.theaterfotograaf.com

Tevens met deze namen zijn er eerder Facebook Pagina’s in onderhoud:
https://www.facehttps://www.facebook.com/pputters50book.com/pputters50
https://www.facebook.com/detheaterfotograaf/
https://www.facebook.com/denozem/
https://www.facebook.com/Herinneringinbeelduitvaartfotografie/

De Nozem Fotografie Amersfoort met alle bijbehorende en genoemde sites staat bij de KVK ingeschreven onder nummer: 58100059

Eigenaar en fotograaf: P. Putters
Franklinstraat 23 3817VC Amersfoort
Tel: 06-51224238

Mocht u het nodig vinden dat ondanks uw verzoek niet aan uw wensen is voldaan aangaande de AVG dan kunt u zich wenden tot:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Reacties zijn gesloten.